Radionice

Radionice projekta životna sredina kao prateći element

Paralelno uz razvoj pozorišnog komada koncipirali smo i rad u okviru radionica, koje će se realizovati na svakom mestu izvođenja, a sa ciljem da se pre glavne premijere pozorišni komad izvede u jednoj osnovnoj školi. Cilj radionica je da se deca približe tematici zagađivanja voda i da se pripreme za njihovo učešće u pozorišnom komadu. Zasnivajući se na konceptu edukacije za potrebe održivog razvoja (BNE) rad radionice podrazumeva posredovanje znanja i poznavanja čovekove okoline zajedno sa muzičkim, prikazivačkim i igračkim elementima iz oblasti pozorišnog rada. Nastavnici i multiplikatori biće obučeni da pružaju obrazovni rad na temu zagađivanja i zaštite voda, primenjujući u svom radu kreativna i oblikovna sredstva pozorišta.


Wokshop Fröbel Grundschule

Utisci sa naše prve radionice održane u Osnovnoj školi Frobel u Coswig-u.

Naša prva radionica održana je 24. februara o.g. u Osnovnoj školi Frobel u Coswig-u. Izbor slika sa ovog lepog događaja možete videti u rubrici galerija.