Projekat

Našim pozorišnim projektom o životnoj sredini koji smo nazvali Parlament Riba želimo svim sredstvima kojima pozorište raspolaže da utičemo kako na emocije ljudi, tako i na njihov razum, i da ih tako podstaknemo, da se u svom neposrednom okruženju angažuju u zaštiti voda, tako što će činiti sve da se spreči dospevanje otpada u vodene resurse i njihovo zagađivanje.

Ciljna grupa

IMG_7997Projekat se na prvom mestu obraća učenicima osnovnih škola uzrasta od 8 do 12 godina. Ovu ciljnu grupu smatramo „ambasadorima“, onima koji imaju misiju za budućnost, a to je da prenose znanja o tome kako se treba ophoditi sa našim prirodnim resursima. Našim projektom želimo da ih ohrabrimo i osposobimo da se aktivno založe za to. S jedne strane, današnji školarci moraju da nauče kako da se ophode sa posledicama neodrživog razvoja prethodnih generacija, a da sa druge strane, kao budući nosioci odluka, našu planetu sami oblikuju tako što će je učiniti održivom i za sledeće generacije.

Druga ciljna grupa su nastavnici učenika. Oni u svojoj funkciji multiplikatora obezbeđuju trajno dejstvo projekta u različitim mestima. Oni su pored učenika takođe polaznici radionica. Učešćem u projektu date su im mogućnosti koje bi trebalo dalje da razvijaju koristeći tu povezanost koja postoji između edukovanja o životnoj sredini i pozorišne igre, a sve to u kontekstu uslova koji postoje u njihovom regionu. Pri tome, oni će moći u svom radu da se oslone na lokalne mreže, koje su bile izgrađene i aktivirane tokom projekta.

Dalja ciljna grupa projekta su lokalni i pridruženi umetnici, i pedagozi za pitanja životne sredine. Biće pozvani da učestvuju u radionicama i akcijama, kako bi se aktivno uključili u koncipiranje radionica ali i u aktivnosti oko pozorišne predstave. Glumci, plesači i muzičari se pored umetničkih procesa u vezi sa realizacijom intenzivno bave društveno relevantnom tematikom izbegavanja zagađivanja voda, te su takođe ciljna grupa predmetnog projekta. S druge strane, istovremeno, pedagozi će tokom projekta od umetnika naučiti nove načine kreativnog suočavanja sa temom životne sredine. Povrh toga, putem pratećeg materijala i filmske dokumentacije dospeće se i do daljih multiplikatora.

Prostor delovanja

Kao prostor delovanja za projekat odabrali smo pored mesta u Nemačkoj, mesta u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji, zato što smo upravo u državama Zapadnog Balkana bili suočeni sa nedostatkom mogućnosti da se spreči zagađivanje. Našim projektom želimo da podstaknemo civilno društvo u navedenim državama i skrenemo pažnju na vidne simptome nepromišljenog ophođenja u vezi sa otpadom u njihovim vodama i da pozovemo političke nosioce odluka, bar na komunalnom nivou, da preduzmu nešto.

Crna Gora, Bosna i Hercegovina kao i Srbija su potencijalni kandidati sa Zapadnog Balkana za prijem u članstvo Evropske unije. Standardi zaštite životne sredine u ove tri zemlje još ne odgovaraju standardima u EU. Stoga smo u ovim zemljama odabrali mesta koja se nalaze blizu vode – Smederevo na Dunavu, Banja Luku kraj reke Vrbas i Kotor na obali Crne Gore.

Pozadina i impuls

Kind mit PlastikflaschePolazna tačka projekta jeste činjenica koja je opisana u istraživanjima, da je svakodnevnica dece i omladine sve više diktirana tehnikom i medijima. Priroda im ostaje velikim mahom nepoznata. Nužna potreba obazrivog ponašanja prema vodi kao osnovi života na planeti Zemlji, mnogoj deci i omladini na jugoistoku Evrope nije sama po sebi razumljiva misao. Za zajedničko ponašanje koje štiti životnu sredinu nedostaje društvena svest. Zakonska regulativa kao ni odgovarajuća prateća infrastruktura za uspešno razdvajanje otpada takođe ne postoji.
Povrh toga, inicijator gospođa Regula Steiner-Tomić prati već niz godina kako je jedna od najlepših obala Evrope, Kotorski zaliv, u opasnosti zbog rastućeg zagađivanja. Iz lične pogođenosti realizovala je zajedno sa stanovnicima Perasta/Crna Gora aktivnosti sa ciljem da se smanji ovo zagađivanje. Sa nekoliko stanovnika i gostima koji su letovali tu, predstavili su se nadležnim organima, kako bi ovaj problem predočili, međutim bezuspešno. Iz ovog iskustva gospođe Regule Steiner-Tomić i građana Perasta nastala je ideja projekta. U prvim istraživanjima brzo je bilo jasno da se ovo loše stanje može pronaći na još nekim mestima na Zapadnom Balkanu. Pored stanovnika Perasta inicijator je takođe ovde mogao da pridobije građane, ljude iz sveta pozorišta i aktivna lica u zaštiti životne sredine da budu partneri u ovom projektu.

Radionice životne sredine u svim mestima na kojima se realizuje projekat

IMG_7992Učenici koji učestvuju u projektu treba da izgrade lični i trajno delotvorni odnos prema toj temi, a biće uključeni direktno i aktivno u ceo projekat. Radi toga, a u smislu uvoda, oni će uzeti učešća u trodnevnoj radionici životna sredina i pozorište u svakom od mesta u kojima se održava projekat. U ovim radionicama eksperti će im posredovati osnovna znanja o potrebi zaštite voda kako u globalnom smislu tako i u odnosu na njihov konkretni životni prostor. Pored toga, u vezi sa konkretnim sadržajima pozorišnog komada nastajaće priče, instalacije, slike, i mnogo toga. Ti radovi će biti javno prezentovani. Time želimo da utičemo na to da se preko granica škole i pozorišta deluje i šire, i u sam prostor grada.

Javna povorka pre nastupa

Želimo da usadimo ovu temu u civilno društvo svakog mesta gde se odigrava projekat. Pozvaćemo neposredno pred predstavu sve građane mesta da svi dođu i učestvuju u javnoj povorci u kojoj će kao simbol projekta i centralni deo scenske slike u pozorište biti nošena skulptura ribe. Muzičari regiona, učesnici radionica, njihove porodice kao i svi zainteresovani građani će aktivno oblikovati ovaj spektakl. Od primenjenih umetnosti, pored muzike biće zastupljen ples. Uz pomoć ovih formi biće preneta poruka pozorišnog komada na jedan univerzalni i ne-verbalni način.

Pozorišni komad kao ključni deo projekta

MüllstrudelKoristimo elemente pantomime, igre maski/mimike i modernog plesnog pozorišta, kao i instrumentalne muzike i pevanja. To će učiniti pozorišni komad razumljivim jer će se na taj način prevazići sve jezičke razlike. Koristićemo različita medijalna sredstva kao na primer projekcije, koje će biti povezane elementima scenskog dešavanja i scenografije. Scenografija će sadržati veliku instalaciju plastičnog otpada u obliku ribe. U nastupu na otvorenom 20- 40 dece i odraslih i 10-20 muzičara iz svakog regiona pratiće povorku od vode do pozorišta. Na pozornici će nastupati 3-4 profesionalna glumca, kao centralna figura dete (Marina), kao i glumci laici i muzičari. Muzika će u komadu zauzeti dosta prostora. Kompoziciju za nastup na pozorišnoj bini napraviće poznati crnogorski kompozitor. Kompoziciju će izvoditi lokalni muzičari. Tokom povorke od vode do pozorišta muzičari će svirati tipičnu muziku za taj kraj. Time će biti istaknuta komponenta koja se odnosi na identitet i autentičnost projekta.

Projektna dokumentacija i film kao pomoćno sredstvo za multiplikatore

Kako bi se tema dugoročno učvrstila kod ciljne grupe u regionu, želimo drugim multiplikatorima da stavimo na raspolaganje pogodna sredstva. Za to će se napraviti po završetku predstave prateći materijal (uključujući prevod na srpski jezik), kao i filmska dokumentacija. Oni će dokumentovati na slikovit i koristan način ciljeve i mere projekta, koji će moći i kasnije da budu upotrebljeni. Skulptura ribe će ostati na mestu projekta i ohrabrivaće građane svojom simbolikom da i dalje budu aktivni u zaštiti „njihovih“ voda.

Zaključak: Promena civilnog društva kao cilj

FischOhrabrujemo ljude, pozorišne institucije, udruženja za zaštitu životne sredine i škole da se angažuju trajno, civilno za izbegavanje otpada u vodama. Pri tome, nastaće u mestima projekta mreže angažovanih ljudi koji će nastaviti da razvijaju mogućnosti povezivanja delotvornog rada u oblasti zaštite životne sredine i pozorišne igre. Time će projekat delovati konkretno regionalno, ali će istovremeno svojom transnacionalnom strukturom biti građanski sastavni deo evropskih napora za sprečavanje zagađenja.