Galerie

1-6. Април 2016: Узорци и снимање видео секвенце „Plastikqueen“

21. март 2016: снимање у Савезној агенцији за заштиту животне средине

24. фебруар 2016: Прва радионица у Основној школи Фробел