Međunarodni pozorišni projekat – životna sredina kurtheater bitterfeld e.V.

u saradnji sa EUCC – Die Küsten Union Deutschland e.V.

POD POKROVITELJSTVOM SAVEZNE MINISTRAKE ZA OBRAZOVANJE I ISTRAŽIVANJE, PROF. DR. JOHANNA WANKA

Fisch

Našim međunarodnim pozorišnim projektom – životna sredina želimo da motivišemo ljude u Evropi da se u svom regionu ofanzivnim i civilnim delovanjem angažuju protiv zagađenja voda. Osnovni smisao projekta jeste da se napravi jedan komično-groteskni, ali smrtno ozbiljni pozorišni komad za decu uzrasta između 8 i 12 godina. Želja nam je da kroz nove forme obraćanja i jedan nekonvencionalni pristup predstavimo kompleksne teme koje su vezane za životnu sredinu.

U svakom mestu gde se bude nastupalo organizovaće se pre održavanja pozorišne predstave tzv. radionice (workshop) „pozorište životna sredina“, čiji polaznici bi trebalo da budu učenici osnovnih škola iz regiona. U radionici bi deca bila bliže upoznata sa tematikom zagađivanja voda i pripremljena za njihovo učešće u pozorišnoj predstavi. Projekat će za početak biti realizovan u Nemačkoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Parlament riba priča priču male devojčiće Marine koja tokom ronjenja u moru dospeva u fantastičan podvodni svet. Nailazi na najrazličitija bića u vodi i na moćnog čarobnjaka Vodni Muz-a, koji je uz devojčicu u svim prilikama. Život u vodi se nalazi u opasnosti. Ugrožen je rastućim zagađivanjem i konstantnim odlaganjem otpada. A Marina je jedina spona između sveta morskih životinja i onih koji prouzrokuju ovu nesreću, a to su ljudi.

Udruženje kurtheater bitterfeld dessau-roßlau vodi ovaj projekat u saradnji sa EUCC-D i uz učešće lokalnih organizacija. Parlament riba je pod pokroviteljstvom Savezne ministarke za obrazovanje i istraživanje, Prof. Dr. Johanna Wanka, a podržavaju je takođe nemačka Savezna fondacija životna sredina (DBU), Lutrija pokrajine Saksonija-Anhalt i grad Dessau-Rosslau.